News Item: : Նոր Իվան Ահեղ կամ մագնիս տղան` Խորվաթիայից
(Category: Misc)
Posted by admin
Sunday 15 May 2011 - 12:10:45

Խորվաթիայում ապրում է անսովոր երեխա. վեցամյա Իվան Ստոյլիկովիչը իսկական մագնիս է:

Նրա մարմինը ձգում է ցանկացած երկաթ. Իվանը կարող է միանգամից իրեն «փակցնել» 25 կլիոգրամանոց երկաթեղեն: Իվանի ծնողները նշում են, որ երեխան նաև այլ հատկություն ունի` կարողանում է ձեռքի մեկ հպումով մարդկանց զրկել տարբեր ցավըերից:

http://asekose.am


This news item is from HovNet LTD
( http://host-109-68-122-224.customer.arminco.com/news.php?extend.730 )