News Item: : Ատոմային սառնարանների միջոցով հնարավոր կլինի ստեղծել ամենասառը առարկաները
(Category: Misc)
Posted by admin
Thursday 22 December 2011 - 10:26:50

Գիտնականները հայտնում են, որ ապագայի ամենասառը առարկաները կարող են իրականում ստեղծվել սառնարանների միջոցով, որոնք աշխատում են ատոմային մակարդակում:

LiveScience-ը հայտնում է, որ նյութը կառավարելու նման մակարդակը կարող է գիտնականներին օգնել ստեղծել ծայրահեղ սառը առարկաներ, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել նյութի նոր ագրեգատային վիճակ և անգամ չափազանց հզոր քվանտային համակարգիչներ ստեղծելու համար: Գիտնականները փորձում են ստեղծել նյութի մի վիճակ, որտեղ այն ունի մինչև 273.15 ցելսիուս զրոյից ցածր ջերմաստիճան: Բայց նրանք ցանկանում են ավելի իջեցնել ջերմաստիճանը` պարզելու համար, թե ինչպես է տեղի ունենում, օրինակ, գերջերմահաղորդունակությունը, երբ էլեկտրոններն օբյեկտների միջով անցնում են առանց որևէ դիմադրության:

http://1in.am/arm/more_entertainment_50288.html


This news item is from HovNet LTD
( http://host-109-68-122-224.customer.arminco.com/news.php?extend.1557 )