Ավտոմեքենայում բնակվող հայը Մոսկվայում տուն է ստացել
This site is powered by
www.hovnet.am