Ատոմային սառնարանների միջոցով հնարավոր կլինի ստեղծել ամենասառը առարկաները
This site is powered by
www.hovnet.am